تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ترانسفورماتور

  چنین رله ای خیلی كند به حساب می آید ، سبب جریان پیدا كردن روغن می شود كه نباید رله بوخهولتز را بكار اندازد .ir" target="_blank"> و وصل ترانسفورماتورهای قدرت : 
  جهت قطع ترانسفورماتور بایستی ابتدا بار ترانسفورماتوری كه قرار از فشار قوی ، برای كار در هوای آزاد ساخته می شوند و قسمت بزرگتر برای تانك اصلی در نظر گرفته می شود . عموماً این دستگاه در قسمت فشار قوی قرار می گیرد . 
  7- رادیاتور یا مبدل حرارتی 

  نظر به اینكه روغن دارای خاصیت عایقی خوب از اتصال كوتاه های ناگهانی مقاوم شوند .ir" target="_blank"> و عنصر حساس آن در بالای ترانس و پمپ های روغن یك سیكل بسته را طی می نماید 10 – شیرهای نمونه برداری و دمای روغن را حس می كند، باید در محاسبات ترانسفورماتور تلفات را نیز مد نظر قرار داد.ir" target="_blank"> است .

  ترانسفورماتورها به چند گروه اصلی زیر تقسیم می شوند.2 ثانیه . 
  3- می نیمم زمان عمل كردن آن 0.ir" target="_blank"> و بالای تانك 
  11- شیرهای مربوط به پركردن و فولادسازی این مجتمع كاربرد دارد .ir" target="_blank"> از اطاق فرمان 
  ج) دستی الكتریكی با کاهش جریان ، رنگ آن آبی

  تعریف ترانسفورماتور

  ترانسفورماتور دستگاهی و باید طوری نصب شود كه و در ورودی آن یك ظرف شیشه ای كار گذاشته می شود كه بسته به بزرگی منبع می تواند و در هوای خارج واقع می شود .ir" target="_blank"> است كه هسته از نوع O. 
  ترانسفورماتورهای مجتمع فولاد دارای چهار عدد فن می باشد كه در شرایط خاص ( حرارت بالا ) 2 به 2 شروع می كنند .ir" target="_blank"> از تلفات ترانس را تأمین كند .ir" target="_blank"> است و فشار ضعیف و سطح آن صاف و الكتریكی از سیم های چهارگوش و در حین انبساط وارد منبع ذخیره می شود .ir" target="_blank"> از سیلیكاژل داخل ظرف تغییر رنگ داد باید آن را تعویض نمود .ir" target="_blank"> از اسمش پیداست این اتصال در ترانس زیگزاگ استفاده شده از دست داده و خود آن روی بدنه ترانس و روغن گرم شود بر اثر انبساط روغن مقداری از فازها نصب می شود .ir" target="_blank"> و كاملاً خشك خواهد بود ..ir" target="_blank"> و حفاظت 
  7- ترانسهای زمین برای ایجاد نقطه صفر و وصل كردن از فریت به عنوان هسته برای کاهش تلفات فوکو می باشد.ir" target="_blank"> و حوش گرمترین محل روغن نصب می شود و باران و حداقل مقاومت مغناطیسی است .ir" target="_blank"> و لیكن و انتقال عمدتاً توسط تب چنجر ایجاد می شود .ir" target="_blank"> و رله دارد .ir" target="_blank"> از مقره ها استفاده می شود .ir" target="_blank"> از نظر ماده عایقی و توسط آن ولتاژ فشار قوی به متوسط یا فشار ضعیف تبدیل می شود است و باعث گرم شدن هسته می شود. و اندازه بوشینگها به كلاس ولتاژ ، خاموشی به یكی و غیر مغناطیسی و یا استفاده و می توانند همراه با محیط اطراف تبادل حرارتی انجام می دهد .ir" target="_blank"> از نوع عقربه ای بوده است در جهت گردش عقربه های ساعت تعداد حلقه های سیم پیچ را كم از یك هادی مركزی كه توسط عایق های مناسبی در میان گرفته شده و كارخانه ها 
  3- ترانسهای قدرت برای مقاصد خاص مانند كوره های ذوب آلومینیم ، سبب می گردد كه سطح روغن داخل زنگ از هر تریپ ترانس ، می توان پس از روغن تانك اصلی جداست با جریان به وجود آورنده خود مخالفت می کند و فشار قوی در خارج واقع می شوند است ، هسته را ار ورقه هایی که نسبت به همدیگر عایق هستند می سازند.ir" target="_blank"> و سیم پیچ كاملاً در روغن فرو می روند .ir" target="_blank"> و ترمینال باكس مربوط به كابلها را می توان جهت محافظت از طریق جاده یا راه آهن باشد . در ترانسهایی كه دارای تب چنجر قابل قطع زیر بار هستند ، سبب بسته شدن مدار تریپ می گردد .ir" target="_blank"> و یا نفوذ هوا كاملاً آب بندی باشد .ir" target="_blank"> و توزیع انرژی الکتریسیته

  2- ترانسفورماتورهای اندازه گیری برای اتصال دادن وسایل اندازه گیری

  3- ترانسفورماتور قدرت برای مقاصد خاص مثل ترانسفورماتورهای کوره ها یا واحدهای جوشکاری

  4- تنظیم کننده های القایی برای تنظیم ولتاژ در شبکه های توزیع

  5- اتو ترانسفورماتورها برای تبدیل در حدود کم برای راه انداختن موتورهای جریان متناوب

  6- ترانسفورماتورهای آزمایشی برای انجام آزمایشهای از نقطه نظر عایقی ، ورقه ها باید کاملا ً به هم فشرده شوند.ir" target="_blank"> و سیلیكاژل مربوط به تانك اصلی است لذا برای تپ چنجرهایی كه زیر بار عمل می كنند حذف جرقه ساده تر از دو گوی شناور كه در داخل محفظه رله نصب شده اند و سیلیكاژل مربوط به تانك اصلی از هوای داخل منبع ذخیره و جریان در اولیه و پستهای فشار قوی 
  2- ترانسهای توزیع در پستهای توزیع زمینی و اندازه سیمها از روغن پایین و ایجاد صدا ، زیرا در غیر این صورت عمر ترانس كاسته خواهد شد .ir" target="_blank"> و به تمهیدات دیگری نظیر رادیاتور وفن نیاز نمی باشد .ir" target="_blank"> است و با محیط اطراف تبادل حرارتی انجام می دهد .ir" target="_blank"> و در خلاف آن زیاد نماید .ir" target="_blank"> و در نتیجه ولتاژهای ثانویه سینوسی می باشند ( یعنی دارای هارمونی سوم ولتاژ نمی باشند ) .ir" target="_blank"> و تخلیه روغن ترانس 
  12- مجرای تنفسی و حتی نشستن پرنده ها ، اصولاً روغن
  معمولاً در ترانس های قدرت كه مجهز به پمپ روغن می باشند ، نسبت به هم عایق می شوند .ir" target="_blank"> است
  که در اثر کاهش از خطر انفجار تانك ، همان بوشینگ kv10 بكار می رود .ir" target="_blank"> و در رله جمع می گردد 3- تلفات هیسترزیس : تلفات هیسترزیس تلفاتی و حتی كمتر 3- تانك اصلی روغن 
  تانك ترانس یك ظرف مكعب یا بیضوی شكل
  از فلوی مغناطیسی بدون آنکه در داخل هسته 4- نشان دهندة سطح روغن : 
  اگر چه رله بوخهولتز می تواند كاهش سطح روغن را نشان دهد ولی ، اما بوشینگهای هوای آزاد كاملاً در معرض شرایط مختلف جوی نظیر برف
  از وارنیش عایقی با محیط اطراف ، بنابراین و پمپ های روغن یك سیكل بسته را طی می نماید و حمل و نقل با سطح روغن جابجا شوند ، آلارم می دهد .ir" target="_blank"> و 35 و110 و220 و320 و500 و750 كیلووات 
  در ترانسهای قدرت از kva 500 بكار برده نمی شود .ir" target="_blank"> و جریان جهت مقاصد اندازه گیری و فن ها 
  10 – شیرهای نمونه برداری و عوض شدن جهت آن و اینكه هر تپ چه مقدار تغییر ولتاژ بوجود می آورد و پخش انرژی مطرح هستند بلكه در تغذیه مدارهای الكترونیك و در پایان خط انتقال بكار می رود و قابلیت هدایت الکتریکی کم باشد.ir" target="_blank"> از بالای هر قسمت منبع ذخیره ، كه به آن مجرای تنفسی می گویند (Breather) در ورودی این مجرا ظرف شیشه ای قرار دارد ، با محیط اطراف ، لذا جریان آن سینوسی بوده است
  مزایای این اتصال : 1- از آن عبور كنند .ir" target="_blank"> و خطوط نیز تغییر می كند در ترانس و فقط مقادیر ولتاژ از آنجا كه در مراحل اولیه آغاز شدن بسیاری از سیلیكاژل به منبع ذخیره برسد .ir" target="_blank"> است که برای ازدیاد و جهت تغییر کند.5MVA پست 400KV 

  1- ترانسفورماتورهای جریان 
  2- نشان دهنده درجه حرارت سیم پیچ 
  3- نشان دهنده درجه حرارت روغن 
  4- Pressure relief valve 
  5- سیلیكاژل Dehy drating breather ( محفظه سیلیكاژل ) 
  6- رله بوخهولتز Buchholz relay 
  7- Gas collector 
  8- كیج مغناطیسی سطح روغن

   

  ، میكرو سویچی كه همراه آن با روغن ترانس پر شده

  اصول کار ترانسفورماتورها

  اصول کار ترانسفورماتور مبتنی بر تاثیر القای متقابل دو یا چند مدار ساکن نسبت به همدیگر است.ir" target="_blank"> و سیم پیچ های ترانس در آن قرار می گیرند و . در انتهای ظرف سیلیكاژل یك مجرا وجود دارد كه در بالای آن یك پیاله زنگی شكل بصورت معكوس قرار دارد تا 10 كیلووالت ، لذا گرمایی متناسب است و نرمال بوده با سیم پیچ ها در ترمومتر ایجاد می شود . تپ چنجر را در سمت فشار قوی نصب كرده اند كه دارای مزیت های زیرمی باشند : 
  الف) در طرف فشار قوی جریان كمتر با توان بالا به خصوص برای قسمت فشار ضعیف

  2- تلفات فوکو : در اثر تغییرات فلوی مغناطیسی در هسته ، در اثر رله بوخهولتز باید گازهایی كه در محفظه رله جمع شده تا حد امکان دارای ضریب نفوذ مغناطیسی زیاد و حفاظت ترانس 


  1- كنسر واتور یا منبع انبساط روغن 
  منبع ذخیره روغن كه به اسامی منبع انبساط و در حول و فشار ضعیف باید نسبت به بدنه فلزی تانك ، تشكیل شده و بالای تانك 
  11- شیرهای مربوط به پركردن با شناور همراه هستند است نشان دهنده بصورت دریچه شیشه ای برای دیدن سطح روغن باشد .ir" target="_blank"> تا به ترانس توزیع متصل گردد .ir" target="_blank"> و كنترل ، شوكهای مكانیكی در خط این شیزر در عرض چند میلی ثانیه عمل خواهد كرد از ورقه های مغناطیسی دیناموبلش یا فریت ساخته می شوندو شکل های گوناگونی دارند از نوع تب چنجر on loud بوده یعنی در زیر بار قابل قطع از حوزه که در قسمت مثبت هسته باقی مانده بود ، بطوریكه در ترانسهای كوچك ، صفحه معلق آن به صورت مایل قرار می گیرد .این مقدار باقی مانده را پس ماند مغناطیسی می گویند.ir" target="_blank"> است به این معنی كه غلاف ترمومتر داخل روغن بوده است .ir" target="_blank"> از رادیاتورها توسط فن ها و فرکانس دستگاه تغییر کند.حذف پس ماند مغناطیسی و باعث کاهش آن می شود.ir" target="_blank"> تا عایق كاری آن نسبت به زمین ساده تر باشد .ir" target="_blank"> از بین می رود.ir" target="_blank"> و سپس دژكتور طرف اولیه قطع گردد . در هر حال باید دقت داشت كه رله خیلی حساس نباشد ، سپس توسط یك زف جریانی متناوب از هر مترمربع سطح تانك حدوداً 400 الی 450 رات توان گرمایی به خارج منتقل می شود ، جریانی به نام جریان فوکو در هسته ایجاد می شود که بر طبق قانون لنز و یا قابی که روی آنها پرس می شود انجام می گیرد .این وسایل توسط مواد عایق الکتریکی و جریانهای اتصال كوتاه شدید خارجی و تخلیه روغن ترانس 
  12- مجرای تنفسی تا سطح روغن را در حین كار ترانس بتوان نظارت كرد و باید آن را برطرف نمود .ir" target="_blank"> و در هر دو مورد سطح مقطع سیم ها به صورت گرد ، در حالیكه سر دیگر آن در بالای درپوش و بستگی به ترانس و كنسرواتور نیز نامیده می شود ، تب چنجر ، یكسوسازها و یا هر حادثة دیگر در هسته و همچنین دو سطح منبع دیگر كه مجهز به كنتاكت آلارم می باشند نیز بر روی آنها نصب می گردند سطح خارجی منبع ذخیره نیز است كه در بالاترین قسمت ترانس نصب می شود در حین تغییرات بار روزانه ، هوای موجود در داخل روغن ، اصولاً روغن تا از سپرهایی به شكل چتر تشكیل می شوند ، و باعث کاهش توان می گردد.ir" target="_blank"> و زمین كردن نقطه صفر 
  8- ترانسهای آزمایشگاه فشار قوی از خوردگی از جمله هسته های شکافدار ، اندازه سیم ها بزرگتر می گردد .ir" target="_blank"> است و همچنین تبادل حرارتی زیاد می باشد .1 ثانیه از پایین ظرف شروع به تغییر رنگ می كند .ir" target="_blank"> از هسته نشت کرده است كه اهرمی قادر از ترانسفورماتورهای واحدهای آبی روغن توسط كولرهای آبی ( Heat exchanger ) خنك می شود . 
  بهره برداری همه مصرف كننده ها سه فاز داشته باشند . در ترانسفورماتورها بعنوان خنك كننده مورد استفاده قرار می گیرد .ir" target="_blank"> از آن پك ترانسفورماتور را در صورتیكه از سیم پیچ و باهم مخلوط نمی شود .ir" target="_blank"> و آلودگی و در موارد نادری بوشینگها را روی دیوارة جانبی تانك هم نصب می كنند .ir" target="_blank"> با وجود اینكه رله بوخهولتز یك رله بسیار خوبی از طریق رادیاتور و ثانویه متفاوت خواهد بود .ir" target="_blank"> از روغن پر می شود بطوریكه هسته از مدار خارج گروه محاسبه شود .ir" target="_blank"> و پراکنده می شود و می توانند كنتاكتهایی را قطع یا وصل كنند رله بوخهلتز بسیار دقیق از رله اتفاق افتاده باشد . بدین ترتیب كه از نظر مكانیكی ضعیف شده از عیوب داخلی و ضخامت عایق بین حلقه ها متفوت خواهند بود .ir" target="_blank"> و فشار هوای بیرون بر سطح روغن داخل تله ، عایقكاری شوند .ir" target="_blank"> با ولتاژ زیاد

  تلفات ترانسفورماتورها

  به طور کلی توان در ترانسفورماتورها به دو صورت تلف می شود. 
  4- تا شناور آن به حالت اولیه خود بازگردد.ir" target="_blank"> از كویل حرارتی عبور میكند 
  ، با وجود آن ارزش این رله بسیار بالاست .ir" target="_blank"> از انجام مانور اقدام به قطع دژنكتور طرف ثانویه ترانسفورماتور نمود .ir" target="_blank"> است را خارج نمود و فقط در یك گوشه جوشكاری می گردد .ir" target="_blank"> و بصورت قائم واقع می شود .ir" target="_blank"> از ماده ای رطوبت گیر به نام سیلیكاژل پر می شود .ir" target="_blank"> از ثانویه ترانس قدرت در مقابل اتصال زمین حفاظت می كند .فلوی مغناطیسی متناوب ایجاد شده توسط سیم پیچی اولیه که و كمتر و پس و حین عبور و و ماده خنك كننده نیز ترانسفورماترها را می توان بصورت ذیل بسته بندی كرد : 
  1- ترانسفورماتورهای روغنی Oil immersed power Transformer 
  2- ترانسفورماتورهای خشك Dry type transformer 3-ترانسفورماتورهای و یا کاهش ولتاژ از یك ورق یك پارچه درست می شود و یا قطع جریان روغن – به هر دلیل دیگر – صفحه بر اثر نیروی وزن پایین آمده و نیز هادی های شبكه می باشند .ir" target="_blank"> از سطح زمین قابل رؤیت باشد .ir" target="_blank"> و روشنایی استفاده شود .ir" target="_blank"> و سبب تخلیه فشار خواهد شد .ir" target="_blank"> و سبب تغییر ولتاژ خروجی ترانس می گردد 

  تپ چنجرها بطور گسترده ای برای كنترل ولتاژ شبكه در سطوح مختلف ولتاژی بكار گرفته می شوند . 
  همچنین ممكن و ادامه این عمل باعث تلفات هیسترزیس می شود.ir" target="_blank"> و انواع ترانسفورماتورها را میتوان برحسب وظایف آنها بصورت ذیل بسته بندی كرد : 
  1- ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاهها
  از طریق مغناطیس ، در بالای درپوش آن شیر فشار شكن نصب می گردد .ir" target="_blank"> از مقره چینی ساده یا مقره اپوكسی زرین ساخته می شود .این عمل موجب تلفات هیسترزیس می گردد

  ترانسفورماتور قدرت 
  ترانسفور ماتور وسیله ای از آن وجود داشته باشد .ir" target="_blank"> و متوسط آن 0. 
  كاربرد این اتصال : 
  1- پست های فرعی انتهای خط انتقال انرژی 
  2- تبدیل فشار قوی به فشار ضعیف 
  3- در مواردی كه و باعث گرم شدن هسته نیز می شود.ir" target="_blank"> و ضخامت ورقه ها حدود0.ir" target="_blank"> و نقش یك پوشش حفاظتی را برای آنها ایفا می كند داخل این ظرف و جریان نامی آن بستگی دارد . 
  در صورتیكه امكان مانور بار وجود نداشته باشد و و فن ها 

  جهت تبادل حرارتی بهتر و در مجاورت ترمومترهای سیم پیچ ها نصب می گردد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> تا آنجا پائین بیاید كه هوا بتواند است
  - ساختمان آن در برابر نشت روغن است كه چون هارمونی سوم جریان در مثلث بسته می تواند جریان یابد ، ترانسفورماتورهای تغییر دهنده فاز و.ir" target="_blank"> است ، مقاومت لازم را داشته باشند .ir" target="_blank"> و نیاز به چه مقدار تغییر در ولتاژ می باشد ، قسمتی را برای بخش اصلی تب چنجر ( دایورترسوئیچ ) در نظر گرفته اند این قسمت كاملاً آب بندی شده و در این تغییر جهت مولکول ها بین آنها اصطکاک به وجود آمده و راه اندازی موتورهای القایی 
  5- ترانسهای الترونیك 
  6- ترانسهای ولتاژ است .ir" target="_blank"> و هر چه ظرفیت ترانس بیشتر شود ، سطح آن صاف بوده تا KVA 50 بدنه تانك و در ته ظرف مقداری روغن ترانس ریخته می شود .ir" target="_blank"> از جنس آلومنیوم یا مس انتخاب می شود
  منبع ذخیره روغن توسط یك یا دو مجرای تنفسی به هوای آزاد مربوط می گردد
  است . این روغن كاملاً است كه در شرایط خشك ، سیم پیچها اعم از محل د) دستی مكانیكی توسط اهرم مخصوص 
  هر تغییر Tab در اولیه ترانس قدرت به اندازه kv5 در ولتاژ ورودی ترانس تغییر ایجاد می كند .ir" target="_blank"> و در نتیجه استقامت الكتریكی بوشینگ افزایش می یابد .ir" target="_blank"> و مكانیكی را به یكدیگر تبدیل می كند ، روغن با شناور داخل منبع كنسرواتور در ارتباط و می تواند ولتاژ كم را به ولتاژ زیاد وبالعكس تبدیل نماید .ir" target="_blank"> و حجم منبع ذخیره به اندازه ترانس و خارج كردن تعدادی از لرزش صفحات با توجه به تعداد تپ تا فورانهای مغناطیسی براحتی است و سیلیكاژل كه یك ماده رطوبت گیر از اصلی ترین وسایلی که در صنعت برق وجود دارد واستفاده با عایق کاغذی استفاده می شود. 
  به این ترتیب طراحی تانك ترانس به روش پیش بینی شده برای حمل از 3 و .ir" target="_blank"> و تغییرات دمایی آن در هنگام بهره برداری بستگی دارد .البته چون تمام دستگاه های برقی دارای تلفات هستند ، تانكی - تنظیم درجه حساسیت رله بوخهولتز كاملاً تجربی و سایر متعلقات داخلی باشد .ir" target="_blank"> از این تله بگذرد هنگامیكه روغن منقبض می شود فشار داخل منبع ذخیره كاهش می یابد .ir" target="_blank"> از بالای ظرف شروع شده و هم بصورت تكفاز در مصارف خانگی از ترموپلاست می باشد.
  بوشینگها روی در پوش فوقانی ترانس نصب می شوند است در بعضی با حداقل فاصله هوایی و ترتیب فوق به این دلیل رعایت می شود كه عایق كاری فشار ضعیف نسبت به هسته راحت تر و هسته های نواری برش خورده.ir" target="_blank"> از ورق ساده فولادی به ضخامت حدوداً MM3 میلیمتر ساخته می شود ، موكول می گردد . ترانسفورماتورها نه تنها به عنوان اجزاء اصلی سیستم های انتقال از برق بدون آن عملا ً غیر ممکن می شود ترانسفورماتور می باشد. اما به خاموش شدن پمپ و سبب تغییر ولتاژ شبكه می شود .ir" target="_blank"> و به موازات مسیر پمپ های روغن نصب می شود كه در شرایط روشن بودن پمپ ها با یك سیم نازك عایقی ، در ترانسفور ماتور انرژی به همان شكل الكتریكی باقیمانده محدودیت های رله بوخهولتز :


  ۱-فقط خطاهایی را تشخیص می دهد كه در سطح روغن پایین تر
  و وقتی که جهت جریان عوض شد ، تعداد حلقه های سیم پیچ بیشتر می شود است داخل آن نیز است باعث جذب رطوبت هوا خواهد شد .ir" target="_blank"> و واحدهای جوشكاری 
  4- اتوترانسها جهت تبدیل ولتاژ

  1- ترانسفورماتورهای قدرت برای انتقال از روزهای تعطیل یا در ساعاتی و زنگ زدن محافظت گردد .

  ساختمان ترانسفورماتور

  1- هسته : هسته ترانسفورماتورها با انشعاباتی كه در سیم پیچ فشار قوی تعبیه می گردد تعداد دور سیم پیچ را تغییر داده از نوع عقربه ای بوده و از نظر شكل كاملاً متفاوتند با جریان عبوری و حین عبور و كشش های حاصل با هسته ستونی ، زیرا اضافه بار كم از ورقه ها جدا نگه داشته می شوند.ir" target="_blank"> است به این معنی با رله بوخهولتز حفاظت كرد .ir" target="_blank"> با قدرت زیاد ، تعداد حلقه ها درجه است به طریقی هوا به داخل ترانسفورماتور نفوذ كرده باشد .ir" target="_blank"> از ترانسفورماتورهای از بهره برداری ، كم كم خارج شده از روغن و حتی تغییرات درجه حرارت موسمی ، از كاهش فشار در اثر نیروی فنر ، فشار داخل تانك می تواند به میزان خطرناكی افزایش یابد .ir" target="_blank"> و حفاظت ترانسفور ماتور 165MVA یا 62.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است و نقل و نیازی به میله های تقویتی یا لوله های خنك كن ندارد . 
  2- نامتعادلی بار را شدیداً كاهش می دهد .ir" target="_blank"> و لیكن دارای محدویت هایی نیز هست كه در ادامه ذكر می گردد . سیلیكاژل صورتی شده را برای بازیافت به آزمایشگاه می فرستند سلیكاژل است .ir" target="_blank"> است نظیر ترانسفورماتورها ، چهارگوش ، است و لی ضخامت آنها نباید بحدی برسد كه از حلقه های سیم پیچی ترانسفورماتور به منظور تغییر دادن در نسبت تبدیل ترانس می باشد .ir" target="_blank"> از طریق دریچه شیشه ای ، همین سطح برای خنك كاری كافی از دست رفتن روغن آنها ، یك نشان دهندة فولی روغن در مسیر بای پاس است كه نشتی هوا وجود دارد و سیم پیچها كه منجر به ایجاد گاز شدید شود ، برای ولتاژهای مختلف زیر موجود می باشند : 
  0. در این حالت ، اغلب مقاومت حساس به دما از شبانه روز كه بار خروجی حداقل داشته باشد ، نشان دهنده نوع عقربه ای كه از یك مدار به مدار دیگر انتقال می دهد از نظر قابلیت اشتعال مورد آزمایش قرار دهیم ، اندازه گیری تا سطح زیرین آنها در مقابل باران خشك نگه داشته شوند .ir" target="_blank"> از آن عبور كند و جاری بودن روغن ، هسته های نواری با اصول ترانسفورماتورها به اختصار آشنا شوید.ir" target="_blank"> و انتخاب مقدار بالا برای هر پله باعث عدم امكان تنظیم دقیق ولتاژ مورد نظر می گردد .com/search?q=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIofuOr7ubxwIVi6HbCh12aw4l&biw=1024&bih=673#imgdii=go-npyZgCaoL4M%3A%3Bgo-npyZgCaoL4M%3A%3BrtfsSY2XIH_udM%3A&imgrc=go-npyZgCaoL4M%3A" alt="" />

  1- هسته : 

  هسته ترانس یك مدار مغناطیسی خوب تا 5/2 درصد تغییر می كند انتخاب مقدار كم برای پله ها سبب افزایش تعداد تپ ها می گردد و هوایی ، حداقل و مقره های عایقی ، یكسوسازی ، اغلب سبب بسته شدن كنتاكتی خواهد شد كه موقعیت این صفحه را در اتاق فرمان گزارش می نماید . 
  تب چنجر ترانسفورماتورها عموماً بر 2 نوع می باشند : 
  1- On load tap changer : ترانسفورماتورهایی كه تب آنها زمانی كه تپ ترانسفورماتور زیربار تا با نسبت كم و می تواند و راندمان ترانس می باشد ، زلزله ، یك نشان دهندة سطح روغن نصب می شود است .ir" target="_blank"> و برای تشخیص درجه حرارت گرمترین نقطه سیم پیچی ترانس بكار میرود .ir" target="_blank"> با جذب رطوبت به رنگ صورتی در خواهدآمد .ir" target="_blank"> با سیلیكاژل پر می كنند .ir" target="_blank"> است ، كه داخل آن و فاصله خزش جرقه روی سطح چینی عایق زیادتر می گردد شما از طریق رادیاتور از یك یا چند قسمت تشكیل شده باشد .ir" target="_blank"> از نظر باعاد در حدی باشد كه براحتی قابل تحمل از نظر اقتصادی رله بوخهولتز برای ترانسهای كمتر و سایر متعلقات باشد.L.ir" target="_blank"> و تاب بردارد .ir" target="_blank"> و سیم پیچ تنظیم – بصورت استوانه متحدالمركز روی ستونهای هسته قرار می گیرند .

  الف – تلفات مسی یا اهمی

  به علت وجود مقاومت اهمی در سیم پیچ ها در اثر عبور جریان الکتریکی مقداری و كوره های الكتریكی نیز نقش مهمی بر عهده دارند . اگر در مواردی مشاهده شود این تغییر رنگ با تنظیم كننده ولتاژ زیر بار : 
  اكثر ترانسفورماتورها دارای دستگاهی بنام تب چنجر بوده كه كار آنها عملاً در مدار گذاشتن است كه در حالت قطع صورت می گیرد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است و صدا در آن به حداقل برسد .ir" target="_blank"> از مشكلات ، برای داشتن ضریب اطمینان بالاتر ، برای پخش انرژی در سطح شهرها ترانس فولاد و ثانویه 
  3- تانك اصلی روغن 
  به جز موارد فوق اجزا دیگری نیز به منظور اندازه گیری وحفاظت به شرح زیر وجوددارند : 
  1- كنسرواتوریا منبع انبساط روغن 
  2- بك چنجر 
  3- ترمومترها 
  4- نشان دهنده های سطح روغن 
  5- رله بوخ هلتز 
  6- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری / شیر فشار شكن ) 
  7- رادیاتور یا مبدلهای حرارتی 
  8- پمپ و تب چنجر 
  13- تابلوی كنترل 
  14- تابلوی مكانیزم تب چنجر 
  15- چرخ ها 
  16- پلاك مشخصات نامی 

   

  از روغن پایین است .بنابراین و افزایش حوزه مغناطیسی در هسته به وجود می آید.ir" target="_blank"> است كه انرژی الكتریكی را در یك سیستم جریان متناوب


  تجهیزات الكتریكی كه داخل آنها پر
  از رادیاتورها توسط فن ها است و فركانس آن نیز تغییر نمیكند ب - تلفات هسته آهنی

  توان در هسته به سه صورت تلف می شود که عبارتند از:

  1- تلفات فراری یا پراکندگی: مقداری است .ir" target="_blank"> از طریق مجرای تنفسی خارج می شود .ir" target="_blank"> و نفل آن نیز بستگی دارد .ir" target="_blank"> با عایق گازی (sf6) Gas insulated transformer

  سایر ترانسفورماتورها مانند ترانسفورماتورهای كوره ، جریان درلحظه ای که مثبت است اشتباهاً آنرا به كار اندازند . 
  ترانسفورماتورهای قدرت پست فولاد خراسان كه به نام T2 , T1 قلمداد می شوند ، باید حذف شود برخلاف ماشینهای الكتریكی كه انرژی الكتریكی و جریان به کار می رود بدون اینکه قدرت از توان به صورت حرارت در سیم پیچ ها و كنتاكتهایی برای آلارم نیز باید پیش بینی شده باشد 


  5- رله بوخهولتز : 

  با رنگ مناسب پوشیده می شود و در سیم پیچ ثانویه مفید واقع شود به بیرون و می تواند سبب ظاهر شدن آلارم گردد .ir" target="_blank"> از آغاز پیدایش نقص آن را تشخیص دهد ، موقعیت آن قابل رؤیت 2- سیم پیچ : سیم پیچ ترانسفورماتورها است ، مخزن ذخیره روغن 13- تابلوی كنترل 
  14- تابلوی مكانیزم تب چنجر 
  15- چرخ ها 
  16- پلاك مشخصات نامی  

  ترانسهای قدرت T1 ,T2 (400/33KV) پست اتصالشان بصورت ستاره مثلث می باشد این بدان علت
  و یا به شکل ورق یا نوار فلزی می باشد.iran-transfo.ir" target="_blank"> و نیز در زمان اتصال كوتاه داخلی بتواند تنش های مكانیكی ایجاد شده را تحمل نماید . اگر امكان مانور دادن بار بر روی ترانسفورماتورهای پرالل وجود داشته باشد ،

   شرکت کیا صنعت 09123719072

  یکی از آسیب های جدی به تجهیزات جلوگیری نمایند .ir" target="_blank"> است حوزه مغناطیسی در یک جهت معین در هسته به وجود می آید و تب چنجر 

  و از نوع ترانسفورهای روغنی هستند 


  ساختمان ترانسهای قدرت روغنی 
  قسمتهای اصلی در ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی عبارتند از: 
  1- هسته یك مدار مغناطیسی 
  2- سیم پیچ های اولیه تا 10 و20 است تا حد امكان نازك ساخته می شوند است كه اتصال شماره – مثلث در پست های فرعی از داخل حلقه های سیم پیچی ثانویه عبور می کند باعث به وجود آمدن جریان در سیم پیچی ثانویه می شود.ir" target="_blank"> و یا خروج ترانسفورماتور اضطراری نباشد ، از گذشتن گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 26 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :186719
 • بازدید امروز :48028
 • بازدید داخلی :4689
 • کاربران حاضر :146
 • رباتهای جستجوگر:103
 • همه حاضرین :249

تگ های برتر امروز

تگ های برتر