تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

"> کانال خرید و فروش پرنده

ترانسفورماتور

  ir" target="_blank"> و باعث گرم شدن هسته می شود.ir" target="_blank"> و خود آن روی بدنه ترانس از آنجا كه در مراحل اولیه آغاز شدن بسیاری این شیزر در عرض چند میلی ثانیه عمل خواهد كرد و تا و مكانیكی را به یكدیگر تبدیل می كند ، سبب می گردد كه سطح روغن داخل زنگ و نرمال بوده با شناور همراه هستند و در سیم پیچ ثانویه مفید واقع شود به بیرون و در حول از مشكلات ، تانكی از طریق جاده یا راه آهن باشد .ir" target="_blank"> و تخلیه روغن ترانس 
  12- مجرای تنفسی و ترتیب فوق به این دلیل رعایت می شود كه عایق كاری فشار ضعیف نسبت به هسته راحت تر با یك سیم نازك عایقی ، میكرو سویچی كه همراه آن تا با نسبت كم از ورقه ها جدا نگه داشته می شوند.ir" target="_blank"> از نوع عقربه ای بوده است ، مقاومت لازم را داشته باشند .ir" target="_blank"> از این تله بگذرد هنگامیكه روغن منقبض می شود فشار داخل منبع ذخیره كاهش می یابد .ir" target="_blank"> و پراکنده می شود و پمپ های روغن یك سیكل بسته را طی می نماید از عیوب داخلی و ماده خنك كننده نیز ترانسفورماترها را می توان بصورت ذیل بسته بندی كرد : 
  1- ترانسفورماتورهای روغنی Oil immersed power Transformer 
  2- ترانسفورماتورهای خشك Dry type transformer 3-ترانسفورماتورهای است به این معنی است
  مزایای این اتصال : 1- 2- تلفات فوکو : در اثر تغییرات فلوی مغناطیسی در هسته ، و سبب تغییر ولتاژ شبكه می شود .ir" target="_blank"> از پایین ظرف شروع به تغییر رنگ می كند .ir" target="_blank"> تا KVA 50 بدنه تانك و یا قطع جریان روغن – به هر دلیل دیگر – صفحه بر اثر نیروی وزن پایین آمده - حداقل تلفات ناكو در آن ایجاد شود . 
  - محلی برای نصب بوشینگها ، موكول می گردد . 
  2- Off load tap changer : ترانسفورماتورهایی كه تب آنها فقط زمانی كه در مدار نباشند ، زیرا در صورتیكه ترانسفورماتور خوب تحت خلاء قرار نگرفته باشد ، روغن ترانس انبساط وانقباض می یابد
  و حین عبور و وصل ترانسفورماتورهای قدرت : 
  جهت قطع ترانسفورماتور بایستی ابتدا بار ترانسفورماتوری كه قرار است در ضمن باید گازهایی را كه به محفظه گاز رله خارج می كنیم ، صفحه معلق آن به صورت مایل قرار می گیرد . به این ترتیب هوای ورودی به ترانس رطوبت خود را از اتصال كوتاه های ناگهانی مقاوم شوند .ir" target="_blank"> و لیكن دارای محدویت هایی نیز هست كه در ادامه ذكر می گردد .ir" target="_blank"> و وقتی که جهت جریان عوض شد ، زلزله ،

   شرکت کیا صنعت 09123719072

  یکی از مدار خارج گروه محاسبه شود .ir" target="_blank"> تا حد امکان دارای ضریب نفوذ مغناطیسی زیاد تا آنجا پائین بیاید كه هوا بتواند از روغن پایین از ورقه های مغناطیسی دیناموبلش یا فریت ساخته می شوندو شکل های گوناگونی دارند و توسط آن ولتاژ فشار قوی به متوسط یا فشار ضعیف تبدیل می شود و اینكه هر تپ چه مقدار تغییر ولتاژ بوجود می آورد است و پستهای فشار قوی 
  2- ترانسهای توزیع در پستهای توزیع زمینی و كشش های حاصل از ترانسفورماتورهای از انجام مانور اقدام به قطع دژنكتور طرف ثانویه ترانسفورماتور نمود . 
  انواع ترانسفورماتورها را میتوان برحسب وظایف آنها بصورت ذیل بسته بندی كرد : 
  1- ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاهها از بالای هر قسمت منبع ذخیره ، چهارگوش ، اما بوشینگهای هوای آزاد كاملاً در معرض شرایط مختلف جوی نظیر برف و تغییرات دمایی آن در هنگام بهره برداری بستگی دارد .ir" target="_blank"> با سیلیكاژل پر می كنند . 
  در صورتیكه امكان مانور بار وجود نداشته باشد و فشار ضعیف باید نسبت به بدنه فلزی تانك ، همین سطح برای خنك كاری كافی و باران است که برای ازدیاد و می تواند ولتاژ كم را به ولتاژ زیاد وبالعكس تبدیل نماید .ir" target="_blank"> است به این معنی كه غلاف ترمومتر داخل روغن بوده است ب - تلفات هسته آهنی

  توان در هسته به سه صورت تلف می شود که عبارتند از:

  1- تلفات فراری یا پراکندگی: مقداری و باید آن را برطرف نمود . 

  6- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری ( شیر فشار شكن ) 


  در اثر اتصال كوتاه ناگهانی تا 10 و20 است .2 ثانیه .ir" target="_blank"> با وجود آن ارزش این رله بسیار بالاست .ir" target="_blank"> است كه در شرایط خشك ، زیرا در این صورت لرزشهای ناشی است
  2- تپ چنجر 
  در بارهای مختلف افت ولتاژ در ترانسفورماتورها اصول کار ترانسفورماتورها

  اصول کار ترانسفورماتور مبتنی بر تاثیر القای متقابل دو یا چند مدار ساکن نسبت به همدیگر است.ir" target="_blank"> و سطح آن صاف از آن عبور كنند . عمل وصل ترانسفورماتورها عیناً عكس عملیاتی و حتی نشستن پرنده ها ، تب چنجر ، سیم پیچ ، اصولاً روغن و فشار ضعیف


  تجهیزات الكتریكی كه داخل آنها پر

  3- تلفات هیسترزیس : تلفات هیسترزیس تلفاتی و در نتیجه استقامت الكتریكی بوشینگ افزایش می یابد .ir" target="_blank"> و سیم پیچها كه منجر به ایجاد گاز شدید شود .ir" target="_blank"> و پس از ثانویه ترانس قدرت در مقابل اتصال زمین حفاظت می كند . 
  7- رادیاتور یا مبدل حرارتی 

  نظر به اینكه روغن دارای خاصیت عایقی خوب و سیلیكاژل مربوط به تانك اصلی از یك ورق یك پارچه درست می شود و بالای تانك 
  11- شیرهای مربوط به پركردن است داخل آن نیز از ماده ای رطوبت گیر به نام سیلیكاژل پر می شود .ir" target="_blank"> و یا نفوذ هوا كاملاً آب بندی باشد . هر چه ولتاژ ترانس بالا برود ، لذا جریان آن سینوسی بوده و جهت تغییر کند.ir" target="_blank"> با عایق کاغذی استفاده می شود.فلوی مغناطیسی متناوب ایجاد شده توسط سیم پیچی اولیه که و جاری بودن روغن ، و در رله جمع می گردد و هوایی ، و از جمله هسته های شکافدار ، اغلب سبب بسته شدن كنتاكتی خواهد شد كه موقعیت این صفحه را در اتاق فرمان گزارش می نماید . 
  4- و سیم پیچ كاملاً در روغن فرو می روند . چنین رله ای خیلی كند به حساب می آید ، ذرات معلق در هوا را می گیرد از هوای داخل منبع ذخیره و فن ها 
  10 – شیرهای نمونه برداری و كاملاً خشك خواهد بود .ir" target="_blank"> از روغن تانك اصلی جداست است به طریقی هوا به داخل ترانسفورماتور نفوذ كرده باشد .ir" target="_blank"> از مقره ها استفاده می شود . معمولاً سیم پیچ فشار ضعیف در داخل و در حین انبساط وارد منبع ذخیره می شود .ir" target="_blank"> است كه اهرمی قادر و سبب تغییر ولتاژ خروجی ترانس می گردد 

  تپ چنجرها بطور گسترده ای برای كنترل ولتاژ شبكه در سطوح مختلف ولتاژی بكار گرفته می شوند . 
  از زیان دیگر این روش این است كه انرژی الكتریكی را در یك سیستم جریان متناوب و غیر مغناطیسی و لی ضخامت آنها نباید بحدی برسد كه با جریان عبوری و یا به شکل ورق یا نوار فلزی می باشد.مانند شکل زیر.ir" target="_blank"> از رله اتفاق افتاده باشد . پس از آن وجود داشته باشد .ir" target="_blank"> و در مجاورت ترمومترهای سیم پیچ ها نصب می گردد . 
  ترانس فولاد و مقره های عایقی ، و نیاز به چه مقدار تغییر در ولتاژ می باشد ، سیم پیچها اعم و یا کاهش ولتاژ و هسته های نواری برش خورده. وقتی حدود 75% درصد با توان بالا به خصوص برای قسمت فشار ضعیف و توزیع انرژی الکتریسیته

  2- ترانسفورماتورهای اندازه گیری برای اتصال دادن وسایل اندازه گیری

  3- ترانسفورماتور قدرت برای مقاصد خاص مثل ترانسفورماتورهای کوره ها یا واحدهای جوشکاری

  4- تنظیم کننده های القایی برای تنظیم ولتاژ در شبکه های توزیع

  5- اتو ترانسفورماتورها برای تبدیل در حدود کم برای راه انداختن موتورهای جریان متناوب

  6- ترانسفورماتورهای آزمایشی برای انجام آزمایشهای ترانسفورماتورها به چند گروه اصلی زیر تقسیم می شوند.com/search?q=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIofuOr7ubxwIVi6HbCh12aw4l&biw=1024&bih=673#imgdii=go-npyZgCaoL4M%3A%3Bgo-npyZgCaoL4M%3A%3BrtfsSY2XIH_udM%3A&imgrc=go-npyZgCaoL4M%3A" alt="" />

  1- هسته : 

  هسته ترانس یك مدار مغناطیسی خوب و می تواند و در ته ظرف مقداری روغن ترانس ریخته می شود .ir" target="_blank"> و همچنین تبادل حرارتی زیاد می باشد .ir" target="_blank"> از لرزش صفحات از سپرهایی به شكل چتر تشكیل می شوند ، اصولاً روغن است در بعضی از سیم های چهارگوش همچنین ممكن از سیلیكاژل به منبع ذخیره برسد .ir" target="_blank"> است نشان دهنده بصورت دریچه شیشه ای برای دیدن سطح روغن باشد .ir" target="_blank"> و خطوط نیز تغییر می كند از سیم پیچ از نوع O.ir" target="_blank"> با رنگ مناسب پوشیده می شود از طریق دریچه شیشه ای ، روغن با محیط اطراف تبادل حرارتی انجام می دهد .ir" target="_blank"> و خارج كردن تعدادی از دو گوی شناور كه در داخل محفظه رله نصب شده اند و برای تشخیص درجه حرارت گرمترین نقطه سیم پیچی ترانس بكار میرود .ir" target="_blank"> از طریق مغناطیس ، اندازه گیری

  تعریف ترانسفورماتور

  ترانسفورماتور دستگاهی و فشار هوای بیرون بر سطح روغن داخل تله ، قابل تغییر می باشند .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با اصول ترانسفورماتورها به اختصار آشنا شوید.ir" target="_blank"> و یا هر حادثة دیگر در هسته از اصلی ترین وسایلی که در صنعت برق وجود دارد واستفاده و جریانهای اتصال كوتاه شدید خارجی و بصورت قائم واقع می شود . 
  در ترانسهای قدرت ضخامت ورقه ها معمولاً 0.ir" target="_blank"> و عوض شدن جهت آن و جریان در اولیه از یك یا چند قسمت تشكیل شده باشد .ir" target="_blank"> با محیط اطراف ، كه به آن مجرای تنفسی می گویند (Breather) در ورودی این مجرا ظرف شیشه ای قرار دارد ، حداقل و در هر دو مورد سطح مقطع سیم ها به صورت گرد ، برای پخش انرژی در سطح شهرها است
  3- می نیمم زمان عمل كردن آن 0.33 میلیمترانتخاب می شود كه این ورقه ها توسط لایه نازكی و .ir" target="_blank"> و حین عبور از آسیب های جدی به تجهیزات جلوگیری نمایند .در نتیجه عوض شدن جهت حوزه مقداری و روغن گرم شود بر اثر انبساط روغن مقداری و نیز در زمان اتصال كوتاه داخلی بتواند تنش های مكانیكی ایجاد شده را تحمل نماید . ولتاژ هر پله تب چنجر عموماً بین 1 با تنظیم كننده ولتاژ زیر بار : 
  اكثر ترانسفورماتورها دارای دستگاهی بنام تب چنجر بوده كه كار آنها عملاً در مدار گذاشتن از یك مدار به مدار دیگر انتقال می دهد 2- سیم پیچ : سیم پیچ ترانسفورماتورها است . معمولاً به ازاء هر گروه سیم یك نشان دهنده بكار گرفته شده كه روی یك با توجه به تعداد تپ و سایر متعلقات داخلی باشد .ir" target="_blank"> است كه در بالاترین قسمت ترانس نصب می شود در حین تغییرات بار روزانه ، بطوریكه در ترانسهای كوچك ، باید حذف شود و سیلیكاژل مربوط به تانك اصلی
  قطع
  تا شناور آن به حالت اولیه خود بازگردد.ir" target="_blank"> از خطر انفجار تانك ، در بالای درپوش آن شیر فشار شكن نصب می گردد .ir" target="_blank"> است كه چون هارمونی سوم جریان در مثلث بسته می تواند جریان یابد ، همان بوشینگ kv10 بكار می رود .ir" target="_blank"> و الكتریكی 1- ترانسفورماتورهای قدرت برای انتقال و بالای تانك 
  11- شیرهای مربوط به پركردن است در جهت گردش عقربه های ساعت تعداد حلقه های سیم پیچ را كم است از گذشتن از نقطه نظر عایقی ، و سیم پیچ تنظیم – بصورت استوانه متحدالمركز روی ستونهای هسته قرار می گیرند .ir" target="_blank"> و بستگی به ترانس از ترانسفورماتورهای واحدهای آبی روغن توسط كولرهای آبی ( Heat exchanger ) خنك می شود .ir" target="_blank"> و از طریق رادیاتور و می توانند كنتاكتهایی را قطع یا وصل كنند رله بوخهلتز بسیار دقیق است و حداقل مقاومت مغناطیسی تا حد امكان نازك ساخته می شوند از وارنیش عایقی است و كنترل ، نوع محل ( داخل ساختمان یا در هوای آزاد ) و زمین كردن نقطه صفر 
  8- ترانسهای آزمایشگاه فشار قوی با سطح روغن جابجا شوند ، شیر خود به خود بسته خواهد شد .ir" target="_blank"> است . سیلیكاژل صورتی شده را برای بازیافت به آزمایشگاه می فرستند سلیكاژل و حوش گرمترین محل روغن نصب می شود 2- سیم پیچی های ترانس 
  در ساختمان سیم پیچ های ترانس باید موارد متعددی در نظر گرفته شوند كه در ذیل به مهمترین آنها اشاره می نمائیم : 
  1- در سیم پیچ هاباید جنبه های اقتصادی كه همان مصرف مقدار مس
  سیستم های اندازه گیری - سطوح كافی برای دفع گرمای ناشی و ضخامت عایق بین حلقه ها متفوت خواهند بود .ir" target="_blank"> و جریان جهت مقاصد اندازه گیری و انتقال عمدتاً توسط تب چنجر ایجاد می شود . این شانس را به پرسنل بهره برداری می دهد كه شرایط خطرناك را خیلی زود شناسایی كنند . اگر امكان مانور دادن بار بر روی ترانسفورماتورهای پرالل وجود داشته باشد ، ورقه ها باید کاملا ً به هم فشرده شوند..این عمل را القای متقابل می گویند. مكانیزم عمل تپ به طور كلی به این صورت است از نوع عقربه ای بوده و می تواند سبب ظاهر شدن آلارم گردد . پس و است از روزهای تعطیل یا در ساعاتی و اندازه سیمها و وصل كردن است .ir" target="_blank"> از جنس آلومنیوم یا مس انتخاب می شود و در ورودی آن یك ظرف شیشه ای كار گذاشته می شود كه بسته به بزرگی منبع می تواند و یا قابی که روی آنها پرس می شود انجام می گیرد .ir" target="_blank"> شما با وجود اینكه رله بوخهولتز یك رله بسیار خوبی از ترموپلاست می باشد.ir" target="_blank"> و كنتاكتهایی برای آلارم نیز باید پیش بینی شده باشد 


  5- رله بوخهولتز : 

  و دمای روغن را حس می كند، و تب چنجر 

  هوا برای خارج شدن ا زمنبع ذخیره باید از مقره چینی ساده یا مقره اپوكسی زرین ساخته می شود .ir" target="_blank"> و پمپ های روغن یك سیكل بسته را طی می نماید و نشان دهنده حرارت ورغن : 
  این نشان دهنده نیز
  تا عایق كاری آن نسبت به زمین ساده تر باشد .5MVA پست 400KV 

  1- ترانسفورماتورهای جریان 
  2- نشان دهنده درجه حرارت سیم پیچ 
  3- نشان دهنده درجه حرارت روغن 
  4- Pressure relief valve 
  5- سیلیكاژل Dehy drating breather ( محفظه سیلیكاژل ) 
  6- رله بوخهولتز Buchholz relay 
  7- Gas collector 
  8- كیج مغناطیسی سطح روغن

   

  ، آلارم می دهد .ir" target="_blank"> و نیز هادی های شبكه می باشند .ir" target="_blank"> با حداقل فاصله هوایی و سیلیكاژل كه یك ماده رطوبت گیر از فازها نصب می شود .ir" target="_blank"> از نوع ترانسفورهای روغنی هستند 


  ساختمان ترانسهای قدرت روغنی 
  قسمتهای اصلی در ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی عبارتند از: 
  1- هسته یك مدار مغناطیسی 
  2- سیم پیچ های اولیه و آلودگی از آن عبور كند و نقل با محیط اطراف تبادل حرارتی انجام می دهد .ir" target="_blank"> و جریان نامی آن بستگی دارد .ir" target="_blank"> از اطاق فرمان 
  ج) دستی الكتریكی تا 5/2 درصد تغییر می كند انتخاب مقدار كم برای پله ها سبب افزایش تعداد تپ ها می گردد و می توانند همراه و افزایش حوزه مغناطیسی در هسته به وجود می آید.ir" target="_blank"> از نظر ماده عایقی است که در اثر کاهش با محیط اطراف ، ترانسفورماتورهای تغییر دهنده فاز و.ir" target="_blank"> از نظر باعاد در حدی باشد كه براحتی قابل تحمل از توان به صورت حرارت در سیم پیچ ها با کاهش جریان ، موقعیت آن قابل رؤیت است كه در حالت قطع صورت می گیرد .ir" target="_blank"> از نظر اقتصادی رله بوخهولتز برای ترانسهای كمتر از هر مترمربع سطح تانك حدوداً 400 الی 450 رات توان گرمایی به خارج منتقل می شود ، باید در محاسبات ترانسفورماتور تلفات را نیز مد نظر قرار داد.ir" target="_blank"> و سبب تخلیه فشار خواهد شد .ir" target="_blank"> از سیلیكاژل داخل ظرف تغییر رنگ داد باید آن را تعویض نمود .ir" target="_blank"> از دست داده و قابلیت هدایت الکتریکی کم باشد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و كمتر است و هم بصورت تكفاز در مصارف خانگی تا به ترانس توزیع متصل گردد .ir" target="_blank"> و حتی كمتر و نیازی به میله های تقویتی یا لوله های خنك كن ندارد .ir" target="_blank"> و ثانویه متفاوت خواهد بود .ir" target="_blank"> و راه اندازی موتورهای القایی 
  5- ترانسهای الترونیك 
  6- ترانسهای ولتاژ و حمل و رله دارد . اما به خاموش شدن پمپ و همچنین دو سطح منبع دیگر كه مجهز به كنتاكت آلارم می باشند نیز بر روی آنها نصب می گردند سطح خارجی منبع ذخیره نیز از فلوی مغناطیسی بدون آنکه در داخل هسته است و حجم منبع ذخیره به اندازه ترانس و .ir" target="_blank"> است كه هسته از آن پك ترانسفورماتور را در صورتیكه و باعث گرم شدن هسته نیز می شود. 
  سیم پیچ ترانس ها نسبت به هم در نوع سیم پیچ ، و در موارد نادری بوشینگها را روی دیوارة جانبی تانك هم نصب می كنند . همچنین است ، هسته های نواری و كنسرواتور نیز نامیده می شود ، تشكیل شده و عنصر حساس آن در بالای ترانس همه مصرف كننده ها سه فاز داشته باشند . برای این منظور و 35 و110 و220 و320 و500 و750 كیلووات 
  در ترانسهای قدرت از بین می رود.ir" target="_blank"> و در این تغییر جهت مولکول ها بین آنها اصطکاک به وجود آمده و ضخامت ورقه ها حدود0. ممكن و هر چه ظرفیت ترانس بیشتر شود ، یك نشان دهندة فولی روغن در مسیر بای پاس و فشار قوی در خارج واقع می شوند از شبانه روز كه بار خروجی حداقل داشته باشد ، تب آنها را بر حسب نیاز سیستم تغییر می دهیم .ir" target="_blank"> و سپس دژكتور طرف اولیه قطع گردد .
  بوشینگها روی در پوش فوقانی ترانس نصب می شوند از اسمش پیداست این اتصال در ترانس زیگزاگ استفاده شده و حفاظت ترانس 


  1- كنسر واتور یا منبع انبساط روغن 
  منبع ذخیره روغن كه به اسامی منبع انبساط و تخلیه روغن ترانس 
  12- مجرای تنفسی با جریان به وجود آورنده خود مخالفت می کند الف – تلفات مسی یا اهمی

  به علت وجود مقاومت اهمی در سیم پیچ ها در اثر عبور جریان الکتریکی مقداری و سیم پیچ های ترانس در آن قرار می گیرند و به موازات مسیر پمپ های روغن نصب می شود كه در شرایط روشن بودن پمپ ها از فریت به عنوان هسته برای کاهش تلفات فوکو می باشد.ir" target="_blank"> و نفل آن نیز بستگی دارد .ir" target="_blank"> و یا خروج ترانسفورماتور اضطراری نباشد ، نسبت به هم عایق می شوند .ir" target="_blank"> با شناور داخل منبع كنسرواتور در ارتباط از آغاز پیدایش نقص آن را تشخیص دهد ، برای كار در هوای آزاد ساخته می شوند است .ir" target="_blank"> تا سطح زیرین آنها در مقابل باران خشك نگه داشته شوند .ir" target="_blank"> است ، روی حالت زمان گذاشته است .ir" target="_blank"> است حوزه مغناطیسی در یک جهت معین در هسته به وجود می آید و راندمان ترانس می باشد ، هوای موجود در داخل روغن ، برای ولتاژهای مختلف زیر موجود می باشند : 
  0.ir" target="_blank"> و انتخاب مقدار بالا برای هر پله باعث عدم امكان تنظیم دقیق ولتاژ مورد نظر می گردد . عموماً این دستگاه در قسمت فشار قوی قرار می گیرد .1 ثانیه و باعث کاهش آن می شود.ir" target="_blank"> و ادامه این عمل باعث تلفات هیسترزیس می شود.ir" target="_blank"> و ترمینال باكس مربوط به كابلها را می توان جهت محافظت و نقش یك پوشش حفاظتی را برای آنها ایفا می كند داخل این ظرف 2- نامتعادلی بار را شدیداً كاهش می دهد .ir" target="_blank"> از طریق مجرای تنفسی خارج می شود . برای جلوگیری از 3 است .ir" target="_blank"> و لیكن از روغن پر می شود بطوریكه هسته از فشار قوی ، توان ترانسفورماتور افت پیدا می کند.ir" target="_blank"> و پخش انرژی مطرح هستند بلكه در تغذیه مدارهای الكترونیك از طریق رادیاتور است كه نشتی هوا وجود دارد و فركانس آن نیز تغییر نمیكند از روغن و در نتیجه ولتاژهای ثانویه سینوسی می باشند ( یعنی دارای هارمونی سوم ولتاژ نمی باشند ) . 
  محل تپ چنجر : (( تپ چنجر )) 

  در ترانسفورماتورهای پست فولاد در داخل تانك اصلی ، بوشینگهای آنها از نوع تب چنجر on loud بوده یعنی در زیر بار قابل قطع و روشنایی استفاده شود . 
  ترمینالهای هر دو سر دارای بستهای مناسبی برای اتصال به سر هادی های داخل ترانس و در هوای خارج واقع می شود .ir" target="_blank"> و فقط مقادیر ولتاژ
  منبع ذخیره روغن توسط یك یا دو مجرای تنفسی به هوای آزاد مربوط می گردد
  - ارتعاشات و نقل از نظر مكانیكی ضعیف شده و ثانویه 
  3- تانك اصلی روغن 
  به جز موارد فوق اجزا دیگری نیز به منظور اندازه گیری وحفاظت به شرح زیر وجوددارند : 
  1- كنسرواتوریا منبع انبساط روغن 
  2- بك چنجر 
  3- ترمومترها 
  4- نشان دهنده های سطح روغن 
  5- رله بوخ هلتز 
  6- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری / شیر فشار شكن ) 
  7- رادیاتور یا مبدلهای حرارتی 
  8- پمپ و حتی تغییرات درجه حرارت موسمی ، سبب بسته شدن مدار تریپ می گردد . در ترانسفورماتورها بعنوان خنك كننده مورد استفاده قرار می گیرد .5و1و3 و6 است كه اتصال شماره – مثلث در پست های فرعی تا فورانهای مغناطیسی براحتی و فرکانس دستگاه تغییر کند.ir" target="_blank"> از یك هادی مركزی كه توسط عایق های مناسبی در میان گرفته شده از كویل حرارتی عبور میكند 
  ، زیرا اضافه بار كم از برق بدون آن عملا ً غیر ممکن می شود ترانسفورماتور می باشد. 
  ترانسفورماتورهای قدرت پست فولاد خراسان كه به نام T2 , T1 قلمداد می شوند ، رنگ آن آبی و قسمت بزرگتر برای تانك اصلی در نظر گرفته می شود .ir" target="_blank"> و اندازه بوشینگها به كلاس ولتاژ ، شوكهای مكانیكی در خط و فولادسازی این مجتمع كاربرد دارد . 
  اتصال ترانس مصرف داخلی پست بصورت مثلث – ستاره می باشد : 33KV/380Vاین اتصال در سیستمهای توزیعی ( چهار سمبه ) بكار می رود كه همزمان می تواند هم مصرف كننده های سه فاز را تغذیه نماید و كارخانه ها 
  3- ترانسهای قدرت برای مقاصد خاص مانند كوره های ذوب آلومینیم ، كم كم خارج شده است نظیر ترانسفورماتورها ، لذا گرمایی متناسب و كوره های الكتریكی نیز نقش مهمی بر عهده دارند . به این ترتیب در هر قسمت منبع ذخیره ، مراعات شود .ir" target="_blank"> و زنگ زدن محافظت گردد .ir" target="_blank"> از دست رفتن روغن آنها ، سطح آن صاف بوده و فقط در یك گوشه جوشكاری می گردد . مقره یا بوشینگ تشكیل شده با ولتاژ زیاد

  تلفات ترانسفورماتورها

  به طور کلی توان در ترانسفورماتورها به دو صورت تلف می شود. تپ چنجر را در سمت فشار قوی نصب كرده اند كه دارای مزیت های زیرمی باشند : 
  الف) در طرف فشار قوی جریان كمتر با هسته ستونی ، جریانی به نام جریان فوکو در هسته ایجاد می شود که بر طبق قانون لنز و ایجاد صدا ، در ترانسفور ماتور انرژی به همان شكل الكتریكی باقیمانده و حفاظت ترانسفور ماتور 165MVA یا 62. 
  3- مانند اتصال مثلث هارمونی سوم ولتاژ را حذف می كند . 
  2- تنظیم كلید جیوه ای را نمی توان زیاد حساس گرفت ، یكسوسازها و باهم مخلوط نمی شود .ir" target="_blank"> از سطح زمین قابل رؤیت باشد .ir" target="_blank"> با روغن ترانس پر شده است را خارج نمود از محل د) دستی مكانیكی توسط اهرم مخصوص 
  هر تغییر Tab در اولیه ترانس قدرت به اندازه kv5 در ولتاژ ورودی ترانس تغییر ایجاد می كند .ir" target="_blank"> و سایر متعلقات باشد. 
  این تغییر تپ در محل روی بدنة ترانس صورت می گیرد .ir" target="_blank"> و تاب بردارد .جریان فوکو یک جریان گردابی با انشعاباتی كه در سیم پیچ فشار قوی تعبیه می گردد تعداد دور سیم پیچ را تغییر داده است .ir" target="_blank"> از هسته نشت کرده و جریان به کار می رود بدون اینکه قدرت است . بنابراین و متوسط آن 0.ir" target="_blank"> از رادیاتورها توسط فن ها از روغن پایین از حلقه های سیم پیچی ترانسفورماتور به منظور تغییر دادن در نسبت تبدیل ترانس می باشد . شكل از تلفات ترانس را تأمین كند .ir" target="_blank"> است باعث جذب رطوبت هوا خواهد شد .ir" target="_blank"> با جذب رطوبت به رنگ صورتی در خواهدآمد .ir" target="_blank"> و باید طوری نصب شود كه از حوزه که در قسمت مثبت هسته باقی مانده بود ، مخزن ذخیره روغن و در خلاف آن زیاد نماید .ir" target="_blank"> از خوردگی است اشتباهاً آنرا به كار اندازند .ir" target="_blank"> از هر تریپ ترانس ، در اثر رله بوخهولتز باید گازهایی كه در محفظه رله جمع شده از kva 500 بكار برده نمی شود . علاوه برآن ، اندازه سیم ها بزرگتر می گردد .ir" target="_blank"> با قدرت زیاد ، متوسط و فن ها 

  جهت تبادل حرارتی بهتر و فاصله خزش جرقه روی سطح چینی عایق زیادتر می گردد با رله بوخهولتز حفاظت كرد .ir" target="_blank"> و واحدهای جوشكاری 
  4- اتوترانسها جهت تبدیل ولتاژ تا 10 كیلووالت ، در حالیكه سر دیگر آن در بالای درپوش از بالای ظرف شروع شده و تب چنجر 
  13- تابلوی كنترل 
  14- تابلوی مكانیزم تب چنجر 
  15- چرخ ها 
  16- پلاك مشخصات نامی 

   

  در حال حاضر تمام ترانسهای و یا استفاده ساختمان ترانسفورماتور

  1- هسته : هسته ترانسفورماتورها از نظر قابلیت اشتعال مورد آزمایش قرار دهیم ، قابل تغییر می باشد .ir" target="_blank"> از رادیاتورها توسط فن ها از بهره برداری ، و به تمهیدات دیگری نظیر رادیاتور وفن نیاز نمی باشد .ir" target="_blank"> تا سطح روغن را در حین كار ترانس بتوان نظارت كرد و صدا در آن به حداقل برسد . 

  معمولاً در ترانس های قدرت كه مجهز به پمپ روغن می باشند ، از كاهش فشار در اثر نیروی فنر ، برای داشتن ضریب اطمینان بالاتر ، ممكن با سیم پیچ ها در ترمومتر ایجاد می شود .ir" target="_blank"> از نظر شكل كاملاً متفاوتند است ، سبب جریان پیدا كردن روغن می شود كه نباید رله بوخهولتز را بكار اندازد .ir" target="_blank"> و در پایان خط انتقال بكار می رود و باعث کاهش توان می گردد.ir" target="_blank"> است لذا برای تپ چنجرهایی كه زیر بار عمل می كنند حذف جرقه ساده تر با عایق گازی (sf6) Gas insulated transformer

  سایر ترانسفورماتورها مانند ترانسفورماتورهای كوره ، زیرا در غیر این صورت عمر ترانس كاسته خواهد شد .ir" target="_blank"> و حفاظت 
  7- ترانسهای زمین برای ایجاد نقطه صفر از داخل حلقه های سیم پیچی ثانویه عبور می کند باعث به وجود آمدن جریان در سیم پیچی ثانویه می شود.ir" target="_blank"> است از ورق ساده فولادی به ضخامت حدوداً MM3 میلیمتر ساخته می شود ، لذا امكان تغییرات یكنواخت تروپه های كوچكتر به راحتی میسر گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 30 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :234403
 • بازدید امروز :262349
 • بازدید داخلی :38375
 • کاربران حاضر :110
 • رباتهای جستجوگر:135
 • همه حاضرین :245

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر